top of page

"Да Живееш Дизайна Си" Уъркшоп

„Само ако можех да съм сигурен, че вземам правилни решения, без излишна загуба на време и енергия! Дали постъпвам правилно, дали се движа във вярната посока?“

Колко пъти на ден се хващате да търсите отговор на тези въпроси или пък нещо, което да ви подскаже как да се справите с определени хора или дадени ситуации? „Трябваше ли или не трябваше да постъпя така?“ А не би ли било прекрасно да имате лична навигационна система, която винаги да ви насочва в правилната посока без да се страхувате от провал?

Кой щяхте да сте, ако ги нямаше провалите? Ако отговорът ви е „Бих имал идеалния живот“, той е правилният. Ако нямате провали, бихте били едно съвършено същество с перфектен живот, но не благодарение на елиминирането на провала. А защото сте идеално проектирани да функционирате по неповторим начин специфичен за вас. Действителният провал е да не знаеш как си устроен да живееш и как да изразиш тази неповторимост.

Системата Хюман Дизайн ни дава възможност за живот според истинската ни природа и ни учи как да вземаме правилни решения за себе си. Можем да използваме тази информация, за да открием собствения си житейски път и да се придържаме към него, като разберем конкретно какво ни отклонява.

В този формат на „Да Живееш Дизайна Си“ ще бъде разкрита точно тази неповторимост, която е била дълбоко обуславяна от най-ранна детска възраст. Персонално ще работим с картите на участниците и на родителите им, за да видим кои аспекти на истинската природа (Аза) са били подложени на най-дълбоко въздействие.

И на какво още ще се спрем в този уъркшоп: - Какво е Хюман Дизайн и защо да започна експеримента? - Ще разгледаме всеки от 9-те Центъра в графиката на тялото, независимо дали са отворени или дефинирани. Как отворените центрове в картата ви ви саботират или носят потенциал, който да развиете? - Какъв е ефектът на вашия Тип и Аура върху другите и как те общуват помежду си. - Какво е Вътрешен Авторитет и как да го следвате.

АБВ в Хюман Дизайн

Първа стъпка към разчитане на Рейв карта

Курсът „АБВ в Хюман Дизайн“ е следващата стъпка след уъркшопа „Да живееш дизайна си“ и Вашия базисен анализ. Този курс има за цел да ви запознае с „азбуката„ на Системата за Дизайн на Човека. По време на него ще получите едно добро ниво на разбиране за най-важните аспекти от разчитането на една карта. 

 

Първо ще направим едно малко пътуване във времето, което ще опише възникването на Хюман Дизайн. Ще се запознаем със синтеза и основните елементи: астрология и астрофизика, генетика и И-Дзин, системата на чакрите и Кабала. Ще се спрем и на мутацията, случила се през 1781 година, която води до възникването на деветцентровия Хомо Сапиенс. 

 

Следващата стъпка е да се научим да отличаваме черното от червеното (съзнаваното от несъзнаваното) в картата на тялото и да тълкуваме различните комбинации. 

 

След това ще преминем към един от най-значимите раздели от обучението - Веригите в Рейв бодиграфа. Към усвоеното различие между съзнавано и несъзнавано (личността и дизайна) ще надградим с разбирането на механиката и начина на протичане на енергиите в тялото, което ще ни помогне да пристъпим към едно по-цялостно разчитане на картата. Тази част на курса е подготовка към това, което ще се изучава в първия модул от курса Рейв Картография. 

 

Последният раздел от АБВ обучението е посветен на ключовите думи към Линиите, изграждащи структурата на Хексаграмата. Това ще формира основата за разбиране на Профилите, които се изучават във втората част на курса Рейв Картография и са неизменна част от различните видове анализи, които предлага Хюман Дизайн. 

 

В това издание на курса Рейв АБВ ще бъде предложен лесен и практичен подход към необятното познание Хюман Дизайн, като за илюстрация ще бъдат използвани личните графики на участниците. 

 

Курсът е част от общообразователното обучение в системата за дизайн на човека и е съобразен с изискванията на IHDS (Международното училище по дизайн на човека). Той предвижда практически занимания и упражнения, имащи за цел да подпомогнат не само интелектуалното възприемане на материята, но и да подкрепят приложението й в ежедневието. 

 

Водещ: Дияна Джордж Димитрова - сертифициран преподавател на курса „АБВ в Human Design“ 

 

ABC for website-01.jpg
HD Course-03.png

Хюман Дизайн Картография

Курсът „Хюман Дизайн Картография“ е един от най-интересните общообразователни курсове в Системата за Дизайн на Човека, защото предоставя достатъчно време за изучаване в детайли на две от големите теми, необходими при разглеждането на графиката на тялото. Първата тема е тази, която почти всеки забелязва моментално в картата си – Каналите. Всеки канал е определена жизнена сила и това означава качество, което – дори без да забелязвате – е надеждно и работи постоянно. Познанието за жизнена сила в нас ни дава възможност да си обясним защо постоянно изживяваме точно определени теми. При съзнателно дефиниран канал в картата на някого, човек има възможност да наблюдава по-ясно как се проявява тази жизнена сила. Несъзнателната дефиниция не дава директен поглед за постоянното присъствие на тази жизнена сила в живота ни. Тази информация ни дава ново разбиране за нашия личен процес и преживяване.

Следващата голяма тема в курса Хюман Дизайн Картография са Профилите. Те описват костюмите, в които сме родени и които ни дават възможност да изиграем ролята си на сцената на този живот. Силата на Профилите се изразява в това, че те комбинират в себе си линиите от съзнаваната и несъзнаваната част в нас и така отразяват нашия бодиграф в дълбочина. Тъй като Профилите са само 12, в началото изглеждат лесни за разбиране, но вникването в тях допринася съществено за едно по-дълбоко разбиране за това как функционират заедно нашата личност и нашето тяло.

По време на този курс ще бъдат разгледани също така по нов и по-задълбочен начин, с нови детайли и ключови думи, на пръв поглед познати теми: Центровете, видовете Дефиниция и Вътрешен Авторитет. Комбинирането на тези елементи с това, което вече сте научили в уъркшопа Да живееш дизайна си и курса АБВ, ще разшири перспективата ви и ще ви даде добра основа, необходима за по-цялостното разбиране на механиката на бодиграфа.

Курсът Хюман Дизайн Картография разглежда в детайли следните теми:

36-те канала като източник на жизнена сила и техните характеристики.

Ще научим как жизнената сила на определен канал позволява диференциацията и защо цялото винаги надхвърля сумата от своите части.

  • 9-те центъра в бодиграфа. Функции и биологична корелация

Ще задълбочим знанията за разликите между Центровете и ще научим как да           различаваме по-фини нюанси между тях. например, сакралния отклик от силата на волята в центъра на сърцето. И още – защо хората с дефиниран слънчев сплит трудно получават емоционална яснота.

  • 4-те вида Дефиниции 

При някой хора всички Центрове са свързани помежду си. При други има две, три или четири „островчета“ на енергия и броят на тези островчета влияе върху усещането за вътрешна цялостност.

  • 5-те различни Вътрешни Авторитети и тяхната йерархия: емоционален, сакрален, далечен, его и джи 

Вътрешните Авторитети дават сигнал на тялото за това дали решението е коректно или не. Отделно от тях ще разгледаме подробно и през какъв процес преминават менталният прожектор и рефлекторът, за дадостигнат до решение.

  • Всичко за 12-те профила и специалното значение на ролевите портали 

Ще разберем и какво означават термините „лична или предопределена съдба“ и „трансперсонална карма“.

Курсът Хюман Дизайн Картография се състои от общо 48 учебни часа /24 сесии по 2 часа/. Той е последната част от общообразователната програма в Системата за Дизайн на Човека и служи като предпоставка за последващо професионално обучение. Този курс ще задълбочи наученото до този момент и ще ви предостави достатъчно инструменти, за да имате една солидна основа в Хюман Дизайн и по-добро разбиране за себе си и света около вас.

 

bottom of page