top of page

Ра Уру Ху

Какво е Хюмън Дизайн?

Човешкият живот е съвкупност от решения, които оформят пътя на всеки индивид. Оказва се, че един от най-големите проблеми на хората е убеждението, че знаят как да вземат решения. Болшинството от нас го правят въз основа на изградени умствени модели. За това че наистина е проблем си даваме сметка в момента, в който започнем да вземаме решения въз основа на истинната ни природа, основавайки се на онова, което ни различава от другите. Тогава животът ни се трансформира.

Хюмън Дизайн ни учи как да вземаме решения. Тази система ни предоставя начин, определена техника, стратегия, която да използваме при вземане на решения, продиктувани от същността ни.

Въведение в Системата Хюман Дизайн (Дизайн на Човека) представено от създателя и Ра Уру Ху
bottom of page