top of page

Индивидуален анализ

Индивидуалният анализ е едно добро въвеждане в Хюмън Дизайн. Той включва кратък преглед на системата и обяснение на механизма на вашата карта: тип, стратегия и авторитет, профил и дефиниция.

Разбирането на Типа и неговата Стратегия ни помага да намалим противопоставянето отвън, което срещаме ежедневно. Това ще доведе до живот изпълнен с удовлетворение, успех, спокойствие и изненади.

Всеки от нас има много специфичен начин да се обвърже с някого или с нещо и Вътрешния авторитет е това, което ни напътства как да вземаме автентични и надеждни решения, за които да не съжаляваме след време.

Профилът ни дава информация за смисъла, целта и посоката на живота ни.

Дефиницията предоставя информация за силните и слабите ни страни и устройството на нашия характер.

Продължителност 60 – 90 мин.

Individual

Партньорски анализ

Партньорският анализ е предназначен за всички видове двупосочни връзки: любовни отношения, приятелства, отношения родител-дете или бизнес отношения.

Във всяко съвместно съществуване „цялото е повече от сбора на неговите съставни части.“ Този анализ ще ви покаже как основния дизайн на двама души се променя когато попаднат в общо енергийно поле. Описва каква е динамиката на връзката, къде има привличане, точките на триене и темите за учене.

При любовна връзка сексуалните теми също могат да бъдат обсъдени.

Продължителност 60 – 90 мин.

Partnership

Жизнени Цикли

Този тип анализи отварят нова глава за това как знанията за системата за Дизайн на човека могат да бъдат използвани в живота. Анализът на жизнения цикъл вече не е посветен на механиката на това как сме устроени, а на това как се разгръща хода на живота ни.

В допълнение на вроденото, социалното и културно обуславяне, анализът разкрива нашата обусловеност от „космичната прогноза" (транзити). Планетите ни въздействат, носейки нови модели на възприятие и акцентирайки на определени аспекти от живота ни. 

Анализът на Жизнения цикъл очертава сценария за вашия личен „театрален сезон“, като ви помага правилно да се ориентирате сред понякога хаотичните събития. Предупреден - означава въоръжен! Разбирането на влиянието на транзитното поле върху индивидуалния дизайн ни позволява да характеризираме силите, с които човек ще взаимодейства в даден период от живота.

Life Cycles

Анализ на Слънчев възврат

Нарича се Слънчев възврат защото това е периода между два рождени дни. Това е личната година, през която Земята прави една обиколка около Слънцето и е в същата позиция спрямо него където е била когато сме се родили. Новият Слънчев цикъл започва да ни въздейства три месеца преди рождения ни ден и това е подходящото време за този тип анализ.

​Анализът на Слънчевия възврат показва каква ще е прогнозата за годината която предстои. Каква ще бъде нашата посока на движение през тази година; дали ще се промени или не, с какво качество ще бъде пътя и през какви пейзажи и теми ще се преминава. Какви качества и хора, които ги олицетворяват, ще се появят на сцената на нашия живот през тази година и какъв фон ще има всичко това. Какво ще бъде поставено в театъра, на сцената на която няма как да не излезете тази година; каква ще е подредбата и къде в залата ще се даде сигнал. Така анализът на Слънчевия възврат ще ви предостави пътна карта за личния ви театрален сезон!

Този анализ е подходящ за всички които са в експеримента, за да тренира наблюдението, осъзнаването и отделянето на себе си от Програмата.

Продължителност 60 – 90 мин.

Life Cycle-Solar

Анализ на Сатурновия възврат

Първият Сатурнов възврат е възрастта когато – от гледна точка на ХД – завършват детството и младостта и човек преминава в следващата фаза, която може да бъде описана като фаза на подготовка за зряла възраст. Това е период, в който човек започва да научава нещо важно в живота, да придобива нужния опит, така че е възможно да промени неща, за да бъде около 42-годишен когато се очаква най-важната промяна на посока, вече свързана с прехода към наистина зрял живот. А сега настъпва момент, в който често започва съзнателно търсене на себе си, появява се по-сериозен подход към определени въпроси и се случват забележими промени в самия живот.

Периодът от 28 до 42 години е времето на подготовка и на настоящото, „екзистенциално“ обучение. Образованието не е в университет или училище, а се преподава от самия живот.

Анализът на Сатурновия възврат ни показва какви промени и влияния, с които излизаме от нашето детство и юношество, ни очакват; какво трябва да научим и евентуално да променим и какви сили ще ни съпътстват по този път към зрялата възраст. Енергийният отпечатък, който се полага в този момент, засяга човека до настъпване на следващия цикъл – полуобиколката на Уран или Урановата опозиция (39-43 години).

Препоръчва се да се направи този тип анализ около 29/30 годишна възраст и ако тази точка вече е зад вас,  съобразно нуждата или интереса, които усещате. Полезно е за всички, особено за тези, които имат линия 6 в профила си. Винаги можете да разберете точната дата на вашия Сатурнов възврат от анализатора.

Продължителност 60 – 90 мин.

Life Cycle-Saturn
Life Cycle-Uran

Анализ на Урановата опозиция

Полуобиколката на Уран е опозиция спрямо момента на раждане – средата на живота, когато е натрупан необходимият опит, за да пристъпим най-накрая наистина в живота на възрастен и да се огледаме около нас. Къде съм, кой съм и какво ми се случва сега... имаме по-ясна представа кои сме, кое е коректно и кое не за нас.

Не се притеснявайте ако все още не знаете – може би този анализ ще ви помогне за това! От перспективата на реализиране на предназначението, време е да се заемете с „главната работа на живота си“. Използваме кавички защото за всички – от гледна точка на Хюмън дизайн – главна работа на живота е да бъдем себе си, но не е необходимо да „работим“ или „да ходим на работа“ според общоприетите разбирания и модели. Време е да свършите вашата част – да дадете, да споделите събраното от вас, вашето знание и вашето „ноу-хау“.

Също така, може да бъде време на промени, чести кризи или обновяване – когато не можем да живеем по старому, но не знаем как да го направим по нов начин или пък не знаем точния начин. Този феномен е широкоизвестен като „криза на средната възраст“. Освен това, това е времето на промяна на лунните възли на нашия „Кръст на Живота“, което се взема изцяло предвид при анализиране на Инкарнационния кръст. Променя се перспективата ни относно разбирането на нещата и процесите, като може да има сериозна промяна както в самоопределянето ни, така и в посоката на нашите животи.

Урановата опозиция е много значимо събитие, чиито ефект може да продължи в рамките на няколко години. Препоръчва се да се направи анализ година или две преди или след момента на Възврата, съобразно нуждата или интереса, които усещате. Винаги може да разберете точната дата на вашия Уранов възврат от анализатора.

Продължителност 60 – 90 мин.

Chiron

Анализ на Хироновия възврат

Хироновият възврат е време на зрялост, на реализация – той е възможност да представите вашия потенциал, да живеете вашата реализация.
 
Качеството на настаняване на Хироновия възврат зависи от коректността на мястото, където живеете – особено ако имате линия 6 в профила си.
Препоръчително за всеки – но най-вече за тези с профили с 6 линия – е да се направи анализ около 50-годишна възраст (влияние може да започне да се проявява в рамките на няколко години преди 50 годишнина).
 
Винаги може да разберете точната дата на вашия Хиронов възврат от анализатора.
Продължителност 60 – 90 мин.

Анализ на Инкарнационен кръст

Всеки човек се ражда с конкретна задача, която може да реализира само когато живее истинната си природа.  Информация за съдбата на човек можем да видим в неговия Инкарнационен кръст, който се състои от слънцето и земята на личността и слънцето и земята на дизайна.

Порасналият обусловен човек далеч не живее съдбата си, въпреки че винаги се крие потенциал, който очаква възможността да се изрази. В момента, в който заживявате като себе си, вашият кръст напълно ви пленява и дава възможност за пълна реализация по вашия път, какъвто и да е той и където и да води.

 

Анализът на Инкарнационния кръст предоставя описание на вашата истинска съдба и предопределеност.

 

Ценното на този анализ е, че той предоставя информация, която може да ви помогне при разпознаването на „знаците по пътя“. Започваме постепенно да наблюдаваме как, докато експериментираме по-дълбоко със стратегията и авторитета, се настройваме за нашата роля в живота.Това позволява на ума да се отпусне и все повече да приема ролята си на Пътник, като не само наблюдава как се развива представлението, но и се наслаждава на съзнателното си участие в него.

Продължителност 60 – 90 мин.

Incarnation

Анализ на съня (Dream Rave)

Човек прекарва в сън приблизително една трета от живота си, а състоянието на сънуване очарова хората от изначални времена. Така че е разбираемо защо хората винаги са се опитвали да разберат какво е сън, какво се случва в съня и защо човек има нужда от него. Към днешна дата науката няма ясно обяснение за естеството на съня. 

 

Хюмън Дизайн разглежда биологичната нужда на човек от сън, като един от основните контролиращи компоненти на хомогенизиране (програмиране) на хората за да останат в неазовото състояние на фалшиво Аз.

 

Анализът на сънищата (Dream Rave) е коренно различен от всяка система за интерпретация на сънища. Анализът на Dream Rave не интерпретира сънищата. Той дава описание  на механиката на спящия.

 

От гледна точка на Хюмън Дизайн, преживяванията в съня не са лични, те са дело на глобалната програма. По време на сън получаваме програмата за следващия ден. Тази програма влияе на ума на неаза в будно състояние, което в крайна сметка води до решения, които допълнително го отдалечават от това да живее истинската си същност. Личността ни не участва в процеса на сън.

 

Dream Rave анализа ще даде описание на онези аспекти, към които да насочите своята осъзнатост когато сте будни, за да не попаднете в капана на обуславянето.

Информацията за съня е уникална и разбира се, може да бъде полезна за личността, но за нейния превод и тълкуване е необходимо да се разбере механиката на съня.

 

Анализът на съня е изключително полезен за тези, които са влезли в експеримента със своя Дизайн и желаят да разберат как да живеят осъзнато.

Продължителност 60 – 90 мин.

Dream Rave
photo-of-woman-using-computer-3184669.jp

BG5 Кариерно и Бизнес Консултиране

BG5™ Кариерно и Бизнес Консултиране (Base Group 5) е нов консултативен модел, фокусиран върху бизнес приложенията на системата Human Design. Той се характеризира с прилагане на иновативни инструменти, които помагат на хората да открият своите уникални умения, както и най-добрата възможна позиция в корпоративния свят.

 

Моделът BG5™ Consulting предлага уникална методология за анализ и разбиране на кариерния път, както и солидни бизнес решения, подобряващи живота на материално ниво.

BG5™ Анализ на кариерния профил 

Индивидуалният анализ показва как човек може да действа оптимално в света на бизнеса, за да постигне желания материален успех.

Предоставя информация за най-подходящия вид работна дейност, за оптималното взаимодействие с другите, за правилната стратегия за вземане на решения, за това как се асимилират данните и как различните среди влияят на работата. Кариерният BG5™ анализ използва жизненоважни индикатори, които разкриват дали човекът е на прав път или не.

 
Career
bottom of page